master's thesis
Analitičko zasnivanje trigonometrijskih funkcija

Magdalena Borić (2014)
University of Zagreb
Faculty of Science
Department of Mathematics