Raste broj radova pohranjenih u ZIR-u

Nastavljen je intenzivan rad na razvoju sustava DABAR i uspostavi repozitorija. Uspostavljeno je 19 repozitorija završnih i diplomskih radova te pohranjeno više od 700 radova. Održane su dvije radionice za nove članove mreže repozitorija u Srcu, a sljedeća je u pripremi. Na stranicama ZIR-a objavljen je primjer izjave s dopuštenjem za pohranu i javnu objavu rada koja se može prilagodititi potrebama visokog učilišta.