Više od 30 000 objekata pohranjeno u ZIR

U Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR je od uspostave 2015. godine pohranjeno više od 30 000 digitalnih objekata. Većinu pohranjenih objekata čine diplomski (48.7%) i završni radovi (46.9%), a ostatak specijalistički diplomski stručni i završni specijalistički radovi. U otvorenom pristupu nalazi se više od 12 300 radova.

U 2016. godini radovi u ZIR-u pregledani su 164 806, a preuzeti 55 937 puta. Osim u Hrvatskoj, radove u ZIR-u pregledavaju i preuzimaju korisnici iz gotovo svih zemalja svijeta.

Ukupan broj, kao i lokacije pogleda i preuzimanja možete vidjeti u Statistikama Repozitorija.