Dodane nove statistike u sustavu Dabra

Statistika svih objekata

Na stranicama Dabra pod opcijom Statistika dostupne su dvije nove statistike koje omogućuju detaljno praćenje rasta repozitorija. Prvi graf prikazuje rast ukupnog broja objekata u Dabru, objavljenih objekata i objekata u otvorenom pristupu po mjesecima, uključujući završne i diplomske radove, doktorske disertacije, znanstvene magistarske radove i njihove priloge. Drugi graf prikazuje broj otvorenih repozitorija od osnutka Dabra do danas.

 

 

Analiza softvera za otkrivanje plagijata

Promicanje etičnosti i sprječavanje plagijarizma česta su tema u znanstveno-obrazovnoj zajednici, s obzirom na porast broja javno dostupnih obrazovnih i znanstvenih sadržaja.

Prepoznavši važnost tematike, Srce je provelo analizu softvera za otkrivanje plagijata kako bi pomogli visokoškolskim ustanovama u odabiru prikladnog softvera. Analizirani softveri PlagScan, Turnitin, Unplag i Urkund služe za pronalazak podudarnosti među dokumentima koji upućuju na potencijalne plagijate.

Rezultati analize dostupni su na poveznici http://www.srce.unizg.hr/plagijarizam.

Započelo testiranje samoarhiviranja ocjenskih radova

Objavljena je Specifikacija za samoarhiviranje ocjenskih radova koju je izradila Radna skupina za ocjenske radove. Postupak samoarhiviranja je u tijeku testiranja. Ustanove zainteresirane za testiranje i aktivaciju samoarhiviranja mogu se obratiti na

Više pojedinosti o samoarhiviranju pogledajte na web-stranicama Dabra.

 

Pages

New uploads

Subscribe to Croatian Digital Theses Repository RSS