Krhač, Katjana: Ostvarenje efektivne negativne impedancije pomoću rekonfigurabilnog izvora RF signala

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations