Za ustanove

USPOSTAVA REPOZITORIJA
Repozitorij završnih i diplomskih radova u sustavu Dabar mogu uspostaviti sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Usluga je besplatna, a sve upute nalaze se na stranici Dabra Pravilnikom usluge Dabar.

USLUGE NSK - JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RADA (URN:NBN)
Svaka ustanova koja uspostavi repozitorij završnih i diplomskih radova u sustavu Dabar treba imati URN:NBN prefiks i API ključ za svoju ustanovu. Ti se podaci dodjeljuju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u sklopu nove usluge URN:NBN. 

Za dodjelu URN:NBN prefiksa i API ključa ispunite obrazac.

METAPODACI
Opis završnog i diplomskog rada sadrži propisane elemente koji su dostupni u dokumentu koji je izradila NSK u skladu s međunarodnim normama te u suradnji sa Srcem i ostalim knjižnicama.

UPUTE ZA IZRADU METAPODATAKA
Upute s opisom rada u repozitoriju bit će dostupne uskoro.

DOSTAVA METAPODATAKA IZ POSTOJEĆEG REPOZITORIJA
Upute o dostavi metapodataka iz kojeg drugog repozitorija bit će dostupne uskoro na stranicama Dabra.

TEHNIČKE UPUTE ZA DOSTAVU RADA
Tehničke upute za dostavu rada bit će dostupne uskoro.