Za ustanove

USPOSTAVA REPOZITORIJA
Repozitorij završnih i diplomskih radova u sustavu Dabar mogu uspostaviti sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Usluga je besplatna, a sve upute nalaze se na stranici Dabra Pravilnikom usluge Dabar.

USLUGE NSK - JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR RADA (URN:NBN)
Ustanova koja odluči uspostaviti repozitorij završnih i diplomskih radova u sustavu Dabar, treba dobiti i URN:NBN prefiks odnosno API ključ ustanove. Ti se podaci dodjeljuju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u sklopu nove usluge URN:NBN. 

Za dodjelu URN:NBN prefiksa i API ključa postupite prema uputama na mrežnoj stranici URN:NBN

DOPUŠTENJE ZA OBJAVU RADA U REPOZITORIJU
Radna skupina za autorsko pravo u Dabru izradila je Prijedlog izjave o pohrani i objavi ocjenskog rada u repozitoriju u sustavu Dabar. Visoka učilišta mogu koristiti navedeni prijedlog ili ga prilagoditi svojim potrebama.

METAPODACI
Opis završnog i diplomskog rada sadrži propisane elemente koji su dostupni u dokumentu koji je izradila NSK u skladu s međunarodnim normama te u suradnji sa Srcem i ostalim knjižnicama. Dokument je trenutačno u fazi dorade radi dorade načina unosa podataka u sustavu.

DOSTAVA PODATAKA IZ POSTOJEĆEG REPOZITORIJA
Sustav Dabar podržava automatiziranu pohranu digitalnih objekata u repozitorije ustanova putem REST programskog sučelja (Dabar REST API).  Pojedinosti o uvjetima dostave digitalnih objekata iz kojeg drugog repozitorija dostupne su na stranicama Dabra.

SAMOARHIVIRANJE RADOVA
Samoarhiviranje je postupak pohranjivanja radova u repozitorij kod kojeg studenti samostalno pohranjuju svoje radove. U sustavu Dabar implementirana je podrška za samoarhiviranje ocjenskih radova, pri čemu studenti pohranjuju svoj rad u repozitorij i opisuju ga odgovarajućim metapodacima, a urednici repozitorija provjeravaju ispravnost rada i metapodataka te odobravaju objavu rada.

PRIRUČNIK ZA UREDNIKE REPOZITORIJA
Svrha priručnika jest pružiti korisniku osnovne informacije o repozitoriju te ga naučiti kako uspostaviti, pokrenuti i urediti repozitorij.

TEHNIČKE UPUTE ZA DOSTAVU RADA
Tehničke upute za dostavu rada bit će dostupne uskoro.