master's thesis
Repellent action of herbal preparations to slugs in lettuce

Danijela Holcinger (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Plant Pathology
Metadata
TitleRepelentno djelovanje biljnih pripravaka na puževe golaće u salati
AuthorDanijela Holcinger
Mentor(s)Dinka Grubišić (thesis advisor)
Abstract
Salata je značajna povrtna kultura koja se u Hrvatskoj uzgaja tijekom cijele godine. U uzgoju salate neke bolesti i štetnici stalno su prisutni, pa je posebnu pozornost potrebno posvetiti prevenciji njihove pojave i suzbijanju. Puževi golaći vrlo su važni štetnici u salati jer osim što svojom ishranom smanjuju urod, salatu onečišćuju izmetom, sluzi i svojom prisutnošću. Kod suzbijanja se mogu primijeniti agrotehničke, mehaničke i biološke mjere, biotehnička sredstva i kemijske mjere suzbijanja. Cilj ovoga rada bio je utvrditi učinkovitost pripravaka na bazi češnjaka, koprive, lista rajčice i lavande u reduciranju ishrane puževa golaća na salati u laboratorijskim uvjetima, računajući na njihovo repelentno djelovanje. Svaka varijanta u pokusu postavljena je u četiri repeticije. Oštećenja lisne površine očitavana su 1, 2, 3, 6, 8 i 10 dana nakon postavljanja pokusa. Izmjerene vrijednosti ishrane puževa na pojedinim varijantama statistički su analizirane korištenjem statističkog programa ARM 2014.7. Temeljem rezultata laboratorijskih istraživanja učinkovitosti biljnih pripravaka u sprječavanju ishrane puževa golaća na salati, utvrđeno je da se varijanta na osnovi listova rajčice pokazala najučinkovitijom. Niti jedna od varijanata nije izazvala fitotoksičan učinak na salati. Svi pripravci korišteni u laboratorijskom pokusu mogu djelovati repelentno te smanjiti ishranu puževa na salati, ali ju ne mogu potpuno spriječiti, pa ih je iz toga razloga potrebno kombinirati s drugim mjerama suzbijanja puževa golaća.
Keywordsalternative opportunities to control plants with repellent properties slugs salad
Parallel title (English)Repellent action of herbal preparations to slugs in lettuce
Committee MembersDinka Grubišić (committee chairperson)
Tanja Gotlin Čuljak (committee member)
Ivanka Žutić (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Agriculture
Lower level organizational unitsDepartment of Plant Pathology
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Agronomy
Phytomedicine
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmePhytomedicine
Academic title abbreviationmag. ing. agr.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-01
Parallel abstract (English)
Salad is an important plant that is grown in Croatia throughout the year. Some diseases and pests are a constantly present on lettuce, so special attention should be paid to preventing their occurrence and suppression. Slugs are very important pests in lettuce because in addition to their diet on plants while they reduce crop yield, they pollute salad with feces, mucus and their presence. The suppression can be applied by agro-technical, mechanical and biological measures, biotechnical agents and chemical control measures. The aim of this study was to determine the effectiveness of preparations based on garlic, nettle, tomato leaf and lavender in reducing slugs feeding on lettuce in laboratory conditions, taking into account their repellent effect. Each variant was set in four repetitions. The damages of leaf area were estimated as 1, 2, 3, 6, 8 and 10 days after setting up the experiment. The measured values of slugs feeding on variants were statistically analysed using statistical program ARM 2014.7. Based on the results of laboratory tests on the effectiveness of herbal products in order to prevent slugs feeding on salad, it was found that the variant based on tomato leaves showed to be the most efficient. None of the variants caused phytotoxic effect on the salad. All preparations used in laboratory experiments can act repellent and reduce slugs feeding on salad, but it can not be completely prevented. So for this reason they should be combined with other measures to slug control.
Parallel keywords (Croatian)alternativne mogućnosti suzbijanja biljke s repelentnim svojstvima puževi golaći salata
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:371765
CommitterValentina Bezek