master's thesis
Utjecaj dodatka inokulata ili mliječne kiseline na proizvodnju amonijaka u silaži kukuruza

Mario Čuklić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Agriculture
Department of Animal Nutrition