diplomski rad
Utjecaj dodatka inokulata ili mliječne kiseline na proizvodnju amonijaka u silaži kukuruza

Mario Čuklić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja