diplomski rad
Utjecaj dodatka inokulata ili mliječne kiseline na proizvodnju amonijaka u silaži kukuruza

Mario Čuklić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja
Podaci o radu
NaslovUtjecaj dodatka inokulata ili mliječne kiseline na proizvodnju amonijaka u silaži kukuruza
AutorMario Čuklić
Voditelj/MentorDarko Grbeša (mentor)
Sažetak rada
Primarni cilj siliranja je očuvanje hranjivih tvari i energije koja se nalazi u zelenoj masi kroz duži vremenski period. Konzervirajući učinak postiže se uz pomoć anaerobnih uvjeta i djelovanja bakterija mliječne kiseline. Najnovija istraživanja ukazuju da unatoč niskom pH mikrobna aktivnost ustraje i u stabilnoj fazi, što bi za posljedicu moglo imati i kontinuirane promjene u dušićnim frakcijama. Cilj istraživanja bio je odrediti utjecaj dodatka inokulanta i mliječne kiseline prilikom siliranja cijele biljke kukuruza na sadržaj sirovih proteina (SP) i amonijaka (NH3) tijekom perioda od 364 dana stajanja silaže. Osim navedenih frakcija promatran je i utjecaj na sadržaj suhe tvari. Silaže su silirane s dodatkom inokulanta Bio-Sil koji u sebi sadrži lifilizirane kulture Lactobacillus plantarum 8862 i 8866 te s dodatkom mliječne kiseline u linearnom rasponu od 1 % do 7 % ST mase silaže. Sirovi protein određen je Kjeldahlovom metodom, a sadržaj amonijskog dušika spektrofotometrijski korištenjem Nesslerova reagensa. Mliječna kiselina i inokulant nisu značajno utjecali na sadržaj suhe tvari i sirovih proteina. Tijekom 364 dana bilježen je konstantan porast amonijaka u tretiranim i kontrolnim silažama što je potvrda porasta proteolize i deaminacije u ispitivanim silažama. Najveći porast vrijednosti amonijaka zabilježen je u kontrolnim silažama (0−6,69 % SP), dok je proizvodnja amonijaka bila najmanja u silažama tretiranim mliječnom kiselinom (0−4,23 % SP). Kod silaža tretiranih inokulantom zabilježen je porast amonijaka od 0 do 6,29 % SP. Dodatak inokulanta smanjio je obujam proteolize i deaminacije što je najvjerojatnije uvjetovano dominacijom Lactobacillus plantaruma u takvim silažama. Dodatak mliječne kiseline umanjio je opću mikrobnu aktivnost što je rezultiralo smanjenjem ukupnih proteolitičkih aktivnosti i redukcijom sinteze amonijaka.
Ključne riječikukuruzna silaža amonijak inokulant mliječna kiselina proteoliza
Povjerenstvo za obranuDarko Grbeša (predsjednik povjerenstva)
Goran Kiš (član povjerenstva)
Zlatko Svečnjak (član povjerenstva)
Marija Duvnjak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineHranidba životinja
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaHranidba životinja i hrana
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka hranidbe životinja i hrane
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Ensiling is a method of preservation nutrients and energy located in forage for longer time periods. Preservative effect is achieved by establishing anaerobic conditions and by lactic acid bacteria activity in ensiled material. The latest studies indicate that despite low pH microbial activity persists in a stable phase. This activity can result in a continuous changes in nitrogen fractions. The subject of this study was to determine the influence of inoculant and lactic acid bacteria on crude protein (CP), ammonia (NH3) and dry matter (DM) content in whole plant corn silage during ensiling period of 364 days. Silages were ensiled with the addition of Bio-Sil inoculant which contains liofilisated cultures of Lactobacillus plantarum 8862 and 8866, and with the addition of lactic acid in the linear range from 1% to 7% DM silage mass. CP was determined by the Kjeldahl method and ammonium nitrogen by spectrophotometry using Nessler reagent. Lactic acid and inoculant did not significantly affect DM and CP. During 364 days a constant increase in ammonia in treated and control silages was recorded and is confirmation of an increase in proteolysis and deamination in tested silages. The highest ammonia level was recorded in control silages (0 to 6.69%of CP), while the production of ammonia was smallest in silages treated with lactic acid (0 to 4.23% of CP). In silages treated with inoculant ammonia content increased from 0 to 6.29% of CP. Inoculation reduced proteolysis and deamination extent possibly influenced by the domination of Lactobacillus plantarum in these silages. Addition of lactic acid reduced the overall microbial activity, resulting in a decrease of total proteolytic activity and reduction of ammonia synthesis.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Whole-plant corn silage ammonia silage inoculant lactic acid proteolysis
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:739674
PohranioValentina Bezek