undergraduate thesis
Stanje seoskog turizma na području Dalmatinske zagore kroz primjer OPG-ova

Danica Vulin (2017)
University of Split
Faculty of economics Split