master's thesis
PROVOĐENJE TREĆEG PROGRAMA DJELOVANJA UNIJE NA PODRUČJU ZDRAVLJA 2014. – 2020. KROZ EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE EU

Ines Ocvirk (2016)
University of Split
Faculty of economics Split