specijalistički diplomski stručni
PROVOĐENJE TREĆEG PROGRAMA DJELOVANJA UNIJE NA PODRUČJU ZDRAVLJA 2014. – 2020. KROZ EUROPSKE STRUKTURNE I INVESTICIJSKE FONDOVE EU
završni rad

Ines Ocvirk (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet