diplomski rad
Utjecaj vremenskih čimbenika na rast i razvoj rogova Europskog muflona (Ovis aries musimon Pall.) u kontinentalnoj Hrvatskoj

Ivan Gligora (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Oplemenjivanje bilja, genetika i biometrika