Za studente

ŠTO JE REPOZITORIJ?

Digitalni repozitorij je sustav koji trajno čuva i osigurava pristup digitalnim dokumentima kao što su npr. rezultati znanstveno-istraživačkog, intelektualnog i kreativnog rada određene ustanove (institucijski repozitoriji), radovi određene znanstvene tematike ili vrste građe (tematski repozitoriji). Digitalni repozitorij povećava vidljivost i citiranost radova, pridonosi transparentnosti rada ustanove koja je uspostavila repozitorij te potiče i ubrzava dijeljenje informacija u znanstvenoj i akademskoj zajednici. Pohranjivanjem digitalne inačice rada u digitalnom repozitoriju radovi se mogu jednostavnije organizirati i trajno su zaštićeni.

ŠTO JE ZIR?

ZIR je kratica za Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova. To je ujedno i naziv brda koje se nalazi u Ličkom polju (Zir, N 44° 25' 48.7 E 15° 36' 51.5). 
Simbolički, ZIR i Zir povezuje zasluženi pogled (zir) prema novim vidicima nakon napornog rada/uspona.

ZAŠTO POHRANITI RAD U ZIR?
Pohrana i javna objava rada u repozitoriju visokog učilišta i repozitoriju NSK propisani su Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti iz listopada 2022.
Otvoreni pristup radovima u repozitoriju pružit će studentima informacije o sličnim radovima iz istog područja, o načinima sagledavanja iste teme, provedenim istraživanjima i na koncu o mogućim sugovornicima sličnih interesa.
Pretpostavka je da će u budućnosti ZIR konzultirati i budući poslodavci procjenjujući kvalitetu potencijalnih zaposlenika ili tragajući za novima. Podijelite link svog rada pohranjenog u ZIR-u i na društvenim mrežama.

KOJE SE VRSTE RADOVA POHRANJUJU U ZIR?
Prethodno citirani Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju propisuje dostavu "završnih radova". Naziv završni rad u kontekstu primjene ovog zakona predstavlja generički izraz kojim se obuhvaćaju završni radovidiplomski radovi i završni specijalistički radovi.

KOME I KADA SE DOSTAVLJA RAD U ZIR?
Student dostavlja rad u institucijski repozitorij visokog učilišta, a nakon pohrane rad će postati i dijelom ZIR-a. Repozitoriji visokih učilišta i Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova (ZIR) prihvaćaju samo konačnu verziju rada.
Visoko učilište uputit će studenta u kojem trenutku je potrebno pohraniti rad u repozitorij. 

PREMA KOJIM UPUTAMA SE IZRAĐUJE ZAVRŠNI RAD?
Radovi se izrađuju u skladu s uputama visokog učilišta na kojem se rad brani. Upute su dostupne na mrežnim stranicama visokog učilišta. 
Datoteka treba biti cjelovita (ne zaboravite naslovnu stranicu rada!), a svakako se na vrijeme informirajte o podacima koje treba pripremiti za dostavu rada u repozitorij, npr. sažetak, ključne riječi i sl. 

NA ŠTO TREBA OBRATITI POZORNOST U IZRADI RADA?
Budući da pohranom u repozitorij visokog učilišta i u ZIR rad postaje javno dostupan internetskim korisnicima, važno je dostaviti konačnu i lektoriranu verziju rada. Vezano za sadržaj rada, važno je držati se etičkih normi znanstvenog rada – osigurati da su u radu navedeni točni podaci, a korištena literatura ispravno citirana. Pročitajte više o temi Znanstvena čestitost.

U KOJEM FORMATU TREBA DOSTAVITI RAD?
Rad je potrebno dostaviti kao jednu datoteku u formatu PDF. Preporučamo da se datoteka izradi i pohrani u formatu PFD/A kako bi se osigurala njezina dugoročna čitljivost. Pogledajte opširnije Tehničke upute.

KAKO IZRADITI METAPODATKE U REPOZITORIJU?
Metapodaci su podaci koji opisuju završni ili diplomski rad (npr. podaci o autoru, naslovu, visokom učilištu, datumu obrane rada itd.). Bez metapodataka nije moguće pretražiti repozitorij i pronaći dokumente određenog autora ili teme.
Dio metapodataka dostupan je u bazi podataka Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), ali za potrebe pohrane rada u repozitorij potrebno ih je nadopuniti.
Nakon izrade završnog/diplomskog rada svaki će student bez poteškoća znati unijeti nekoliko dodatnih podataka (metapodataka) u repozitorij. U slučaju nedoumice, pročitajte Upute za izradu metapodataka.

PITANJA AUTORSKOG PRAVA
U trenutku pohrane rada u repozitorij, student daje dopuštenje za javnu objavu rada repozitoriju visokog učilišta i Nacionalnom repozitoriju završnih radova Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Jednom pohranjen rad nije moguće povući iz ZIR-a, a sadržaj rada pohranjenog u ZIR-u ne može se mijenjati. U iznimnim slučajevima, zahtjev vezan za izmjene student upućuje na razmatranje visokom učilištu u kojem je rad obranjen. Trajno uklanjanje rada iz repozitorija isključivo zavisi od propisa  visokog učilišta i smije se provesti u iznimnim slučajevima (npr., oduzimanje zvanja zbog plagijata i sl.)

JE LI MOGUĆE ODGODITI JAVNU OBJAVU RADA?
Zakonski propisi ne predviđaju mogućnost odgode javne objave završnog ili diplomskog rada. Praksa je pokazala da pojedina visoka učilišta omogućuju (privremenu) odgodu objave rada (embargo). Mogućnost odgode i njezino trajanje vezano je isključivo za zastupljenost povjerljivih ili ekonomski iskoristivih podataka u radu (npr. patent) objavom kojih bi autoru ili kojoj drugoj strani bila nanesena šteta. Za sva pitanja u vezi odgode objave obratite se visokom učilištu na kojem studirate.