diplomski rad
Gnojidba tla za uzgoj povrtnih kultura na širem području grada Ogulina

Barbara Jadrić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ishrana bilja