diplomski rad
Utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka u Međimurskoj županiji

Nikola Vrbanović (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Podaci o radu
NaslovUtjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka u Međimurskoj županiji
AutorNikola Vrbanović
Voditelj/MentorGoran Kiš (mentor)
Sažetak rada
Za život na Zemlji kakav poznajemo bitni su mnogi čimbenici među kojima klima spada u najvažnije. Poljoprivredna proizvodnja ili kako ju često volimo zvati «tvornica na otvorenom» gotovo potpuno ovisi o vanjskim uvjetima odnosno o klimi. Svako odstupanje od prosjeka odnosno promjene klime imaju izravan utjecaj na biljnu i stočarsku proizvodnju. Izravan utjecaj na biljnu proizvodnju svakako je smanjenje ili čak potpuni gubitak prinosa u dugotrajnim sušnim ili poplavnim razdobljima, te promijenjen kemijski sastav odnosno smanjen udio pojedinih nutrienata u biljci. Izravan utjecaj na stočarsku proizvodnju treba spomenuti toplinski stres te s njim povezano smanjenje proizvodnje uslijed istog. Osim direktnog utjecaja na biljnu proizvodnju, kroz kakvoću konzumirane hrane, vremenske prilike imaju i indirektan utjecaj na stočarstvo. Ekstremne vremenske pojave, kao što su suše i poplave, utječu na rast krmiva u takvim uvjetima, što se pak odražava na promjene njihove hranjivosti i korištenja kao hrane za životinje. Osim promjena u hranjivosti krmiva, koje se odražavaju na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka, klimatski čimbenici, preko povećane izloženosti krmiva lošim vremenskim prilikama, mogu utjecati i na zdravstvenu ispravnost takvih krmiva, odnosno, na sigurnost hrane za životinje. Stoga je i cilj ovog rada istražiti utjecaj klimatskih promjena na proizvodnju i sastav kozjeg mlijeka, kao posljedice promjene hranjive vrijednosti krmiva u Međimurskoj županiji. Tijekom istraživanog razdoblja 2012.-2014. došlo je do značajnih promjena (p≤0,05) u kemijskom sastavu kozjeg mlijeka, odnosno, do smanjenja mliječne masti, proteina i ukupne suhe tvari mlijeka, što može biti; osim kvalitativnih promjena krmiva, i posljedica povećanja ukupne proizvodnje kozjeg mlijeka. Nadalje, promjene kemijskog sastava krmiva koja su koze u istraživanom periodu jele nisu u očekivanom obimu utjecale na proizvodnju i sastav mlijeka, na temelju čega se može zaključiti da je većina uzgajivača držala koze u odgovarajućim uvjetima, te prilagodila obroke potrebama koza.
Ključne riječikozje mlijeko klimatske promjene krmiva kemijski sastav
Povjerenstvo za obranuGoran Kiš
Antun Kostelić
Zvonimir Prpić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Mljekarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaProizvodnja i prerada mlijeka
Akademski / stručni nazivmagistar / magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mlijeka
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-12-03
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
There are many important factors for life on Earth as we know, but climate is one of the most important. Agricultural production or as often like to call it "the factory to open" almost entirely dependent on external conditions and climate. Any deviation from the average climate condition and its changes has a direct impact on crop and animal production. Direct effect on plant production is the reduction or even complete loss of yield. In the long-term drought or flood periods, changes are in the chemical composition or reduced levels of certain nutrients in the plant. As direct impact on livestock production we should mention heat stress and a related reduction in production due to it. Beside of direct impact on crop production the weather conditions have an indirect impact on animal production through the quality of the consumed feedstuffs. Extreme weather condition such are droughts and floods, affecting the growth of plants in these conditions, which reflects on the changes in their nutritive value and use as animal feed. In addition to changes in nutritive value feed materials, which are reflected in the production and composition of goat milk, climatic factors, through increased exposure of feedstuffs to bad weather, can affect the safety of such feed material, respectively, to the safety of animal feed. Therefore, the aim of this paper is to investigate the impact of climate change on the production and composition of goat milk as a result of changes in the nutritional value of feed in Međimurje County. During trail period from 2012 till 2014 there have been significant changes (p≤0.05) in the chemical composition of goat's milk, reduction of fat, protein and total milk solids. That can be caused by qualitative changes of feed and as the effect of rising of total of goat's milk production. Furthermore, changes in chemical composition of feedstuffs that the goats in the investigated period ate are not affected in the proportions as we expected the milk production and milk composition, thus, it can be conclude that most breeders kept goats in appropriate conditions, and adapted meals to needs of the goats.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)goat milk climate change feedstuff chemical composition
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:466934
PohranioValentina Bezek