diplomski rad
Utjecaj načina korištenja zemljišta i nagiba terena na temeljna svojstva pseudogleja

Martina Šipek (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Pedologija