diplomski rad
Varijabilnost olova i kroma u tlima panonske Hrvatske s obzirom na crpljenje ugljikovodika

Katarina Ljubos (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja
Podaci o radu
NaslovVarijabilnost olova i kroma u tlima panonske Hrvatske s obzirom na crpljenje ugljikovodika
AutorKatarina Ljubos
Voditelj/MentorIvica Kisić (mentor)
Sažetak rada
Proces crpljenja ugljikovodika predstavlja potencijalnu opasnost za okoliš. Plinske i naftne bušotine odnosno isplačne jame i njihove isplake sadrže različite tvari među kojima su kemijski spojevi i elementi rizični za okoliš. Prilikom crpljenja ugljikovodika može doći i do onečišćenja olovom i kromom. Stoga je bitno prilikom crpljenja nafte ili plina pozorno pratiti kretanje metala u tlu. Visoke vrijednosti emisije olova u urbanom okolišu imaju kao posljedicu opće probleme sa zdravljem. Krom je u prirodnom stanju prisutan u trovalentnom obliku, dok šesterovalentni krom koji se javlja u okolišu u potpunosti proizlazi iz ljudskih aktivnosti. Njegove pretjerane doze mogu rezultirati prestankom rada jetre i bubrega, anemijom, oštećenjem mišića, kožnom alergijom i astmom. U ovom radu su objedinjeni rezultati određivanja olova i kroma na 919 uzoraka koji su prikupljeni na raznim lokacijama u Panonskoj regiji Republike Hrvatske u razdoblju od 1998. godine do 2013. godine, preuzeti iz Agroekoloških elaborata, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Primarni cilj ovog rada bio je utvrditi crpljenja ugljikovodika i eksploatacijskih radova na varijabilnost sadržaja kroma i olova u tlima Panonske Hrvatske s obzirom na režim vlaženja tla i načine korištenja zemljišta. Rezultati otkrivaju visoku varijabilnost olova i kroma u istraživanim uzorcima tla uz srednje koeficijente varijacije od 51,6 % za krom i 90,6 % za olovo. S obzirom na izrazitu varijabilnost srednje vrijednosti sadržaja metala u tlima Panonske Hrvatske ne ukazuju na izravan i značajan utjecaj crpljenja ugljikovodika na povišenu akumulaciju olova (23,1 mg/kg) i kroma (40,7 mg/kg) u tlima bušotinskih saniranih radnih prostora i bušotinskih radnih krugova u odnosu na sadržaj spomenutih metala u poljoprivrednim i šumskim kontrolnim uzorcima tla.
Ključne riječitlo metali nafta onečišćenje načini korištenja zemljišta
Povjerenstvo za obranuIvica Kisić (predsjednik povjerenstva)
Marija Bujan (član povjerenstva)
Gabrijel Ondrašek (član povjerenstva)
Aleksandra Perčin (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineOpća proizvodnja bilja
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaAgroekologija
Akademski / stručni nazivmagistar/ magistra inženjer/inženjerka agroekologija
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The process of extraction of hydrocarbons is a potential threat to the environment. Gas and oil wells, i.e. mud pits and their mud contain various substances including chemical compounds and elements, which present a risk for the environment. During the extraction of hydrocarbons the soil can be polluted with lead and chromium. Therefore when extracting oil or gas it is important to closely monitor the movement of metal in the soil. High values of lead emissions in the urban environment result in health problems. Chromium is present in the natural state in the trivalent form, whereas hexavalent chromium that is found in the environment is entirely a result of human activities. In excessive doses it can lead to liver and kidney failure, anemia, damage to muscles, skin allergies and asthma. This paper unifies results of lead and chromium content in 919 samples which were collected at various locations in the Panonian region of the Republic of Croatia in the time period from 1998 to 2008, taken from Agroecological studies of the Faculty of Agriculture of the University of Zagreb. The primary objective of this study was to determine the extraction of hydrocarbons and exploitation works on the variability of the content of chromium and lead in the soils in the Pannonian Croatia considering the soil moisture regime and land use. The results reveal high variability of lead and chromium in the investigated soil samples with mean coefficient of variation of 51.6 % for chromium and 90.6 % for lead. Considering the extreme variability of the mean value of metal content in soils of the Pannonian Croatia do not indicate a direct and significant impact hydrocarbons extraction on the increased accumulation of lead (23.1 mg/kg) and chromium (40.7 mg/kg) in the soil of rehabilitated boreholes of drilling workspaces and working circles in relation to the content of these metals in the agricultural and forest control samples of soil.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)soil metals oil pollution land use
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:498871
PohranioValentina Bezek