diplomski rad
Utjecaj faze rasta na prinos i kakvoću voluminozne krme jarih žitarica za potrebe prehrane divljači u lovištu

Sara Kuš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opća proizvodnja bilja
Podaci o radu
NaslovUtjecaj faze rasta na prinos i kakvoću voluminozne krme jarih žitarica za potrebe prehrane divljači u lovištu
AutorSara Kuš
Voditelj/MentorDarko Uher (mentor)
Sažetak rada
Moderno lovstvo mora biti održivo s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, a budući da je divljač, prema Zakonu o lovstvu (N.N. 140/05), dobro od interesa za Republiku Hrvatsku, kvalitetna trofejna divljač prirodno je bogatstvo, ali i značajan gospodarski resurs. Osnovni čimbenici, a to su hrana i voda, kvaliteta tla, vegetacija, konfiguracija terena, mir u lovištu i opća prikladnost lovišta, važni su za opstanak neke vrste divljači, ali hrana i voda su najvažniji. Redovito svake godine u određenom dijelu godine, divljač trpi zbog nedostatka hrane, što se negativno održava na njezino zdravstveno stanje i brojnost vrste. Kao posljedica toga divljač radi velike štete na poljoprivrednim terenima. Pokus je postavljen radi utvrđivanja utjecaja roka košnje na prinos i kakvoću jarih žitarica (ječam, pšenica i zob) za potrebe prehrane divljači na poljoprivrednim površinama u lovištu VII/403 Ivanovo Selo-Ilova. Najveći prinos suhe tvari imao je jari ječam u fazi vlatanja (5,38 t ha-1), a jara pšenica u fazi klasanja (6,69 t ha-1) i mliječnoj zriobi (8,21 t ha-1). Najveći sadržaj sirovih bjelančevina u suhoj tvari imala je jara pšenica u fazi vlatanja (176 g kg-1), fazi klasanja (144 g kg-1) i mliječnoj zriobi (114 g kg-1). Najveći prinos sirovih bjelančevina imao je jari ječam u fazi vlatanja (904 kg ha-1), a jara pšenica u fazi klasanja (964 kg ha-1) i mliječnoj zriobi (936 kg ha-1). Najveći sadržaj ADF-a u suhoj tvari imala je jara zob u fazi vlatanja (409 g kg-1), fazi metličanja (384 g kg-1) te u mliječnoj zriobi (378 g kg-1). Najveći sadržaj NDF-a u suhoj tvari imala je jara zob u fazi vlatanja (624 g kg-1), fazi metličanja (591 g kg-1) te u mliječnoj zriobi (579 g kg-1). Najveći sadržaj kalcija u suhoj tvari imala je jara zob u fazi vlatanja (5,2 g kg-1), fazi metličanja (4,2g kg-1) te u mliječnoj zriobi (3,1 g kg-1). Najveći sadržaj fosfora u suhoj tvari imao je jari ječam u fazi vlatanja (3,9 g kg-1), fazi klasanja (3,2 g kg-1) te u mliječnoj zriobi (2,5 g kg-1).
Ključne riječižitarice lovište divljač prinos kakvoća
Naslov na drugom jeziku (engleski)The impact of stage growth on the yield and quality of forage spring cereals for the purposes of food for game animals on the hunting ground
Povjerenstvo za obranuDarko Uher (predsjednik povjerenstva)
Dubravko Maćešić (član povjerenstva)
Nikica Šprem (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ustrojstvena jedinica niže razineOpća proizvodnja bilja
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaBIOTEHNIČKE ZNANOSTI
Poljoprivreda (agronomija)
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEkološka poljoprivreda i agroturizam
Akademski / stručni nazivmagistar / magistra inženjer/inženjerka ekološke poljoprivrede i agroturizma
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. ing. agr.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Modern hunting must be sustainable in order to preserve biodiversity, and since game, under the Hunting Act (NN 140/05), is of interest to the Republic of Croatia, trophy-quality deer are natural wealth, but also an important economic resource. Basic factors, such as food and water, soil quality, vegetation, terrain configuration, peace in hunting and general suitability of hunting grounds, are important for the survival of some species of wildlife, but food and water are the most important. Regularly every year in a certain period, game suffers from lack of food, which has a negative influence on her medical condition and abundance of species. As a result of this, game is causing damage to agricultural fields. The trial was set to determine the impact of cutting regime on yield and quality of spring cereals (barley, wheat and oats) for the purpose of wild animals feeding on agricultural land in the hunting ground VII / 403 Ivanovo Selo-Ilova. The highest dry matter yield had a spring barley in tillering stage (5.38 t ha-1) and spring wheat in the heading stage (6.69 t ha-1) and dairy ripening (8.21 t ha-1). The highest content of crude protein in the dry matter had spring wheat in the tillering stage (176 g kg-1), heading stage (144 g kg-1) and dairy ripening (114 g kg-1). The highest yield of crude protein had a spring barley in tillering stage (904 kg ha-1) and spring wheat in the heading stage (964 kg ha-1) and dairy ripening (936 kg ha-1). The highest content of ADF in dry matter had a spring oats in the tillering stage (409 g kg-1), the tasseling stage (384 g kg-1), and in the milk ripening (378 g kg-1). The highest content of NDF in the dry matter was in the spring oat tillering stage (624 g kg-1), anthesis stage (591 g kg-1), and in ripening the milk (579 g kg-1). The highest content of calcium in the dry matter was in the spring oat tillering stage (5.2 g kg-1), anthesis stage (4.2 g kg-1) and the milk ripening (3.1 g kg-1). The highest content of phosphorus in the dry matter is a spring barley in tillering stage (3.9 g kg-1), the heading stage (3.2 g kg-1) and the milk ripening (2.5 g kg-1).
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)cereals game yield quality
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:204:655925
PohranioValentina Bezek