diplomski rad
Percepcija studenata o ulozi agroturizma u očuvanju ruralnog prostora

Kristina Batelić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Agrarna ekonomika i ruralni razvoj