diplomski rad
Genetička varijabilnost divljeg kunića (O.cuniculus) u Republici Hrvatskoj

Ivan Kaštelanac (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Opće stočarstvo