diplomski rad
Utjecaj navodnjavanja na rodnost, randman ulja i dinamiku rasta ploda triju sorata masline na kolekciji u Poreču

Lucija Zović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Voćarstvo