završni specijalistički
Usporedba kvalitete vode na upustu i ispustu šaranskih ribnjaka

Vedrana Tomljanović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet