diplomski rad
Utjecaj primjene organskih minerala u hrani konzumnih nesilica na proizvodnost, kvalitetu jaja i čvrstoću kostiju

Marino Mlinarić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Hranidba životinja