diplomski rad
Ponašanje divokoza (Rupicapra rupicapra) u prisutnosti velikih zvijeri

Tena Radočaj (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet
Ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i specijalna zoologija