specijalistički diplomski stručni
Imidž hrvatskog turizma iz perspektive stranih turista

Ivan Zelić (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću