specijalistički diplomski stručni
Strategija odnosa s javnošću Hrvatske turističke zajednice za razdoblje 2017. - 2022.

Marina Šimun (2017)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću