specijalistički diplomski stručni
Geopolitički interesi velikih sila i izbjeglička kriza

Marta Takahashi (2016)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za interdisciplinarne znanosti