specijalistički diplomski stručni
Krizna komunikacija u zrakoplovnoj industriji

Dajana Maros (2018)
Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment
Katedra za odnose s javnošću