diplomski rad
UTJECAJ POPLAVE NA SEZONSKU DINAMIKU KOMARACA U ŢUPANJSKOJ POSAVINI

Ivan Kurtek (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju