Rad nije dostupan
diplomski rad
UTJECAJ FOLIJARNOG TRETMANA CINKOM NA KONCENTRACIJU CINKA U ZRNU I KVALITETU ZRNA TRIJU SORTI PŠENICE

Maja Srdarević (2014)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju