završni specijalistički
Marketing ruralnog turizma

Anja Galović (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku