završni specijalistički
Utjecaj e-trgovina na ponašanje potrošača

Dražen Posavac (2018)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku