završni specijalistički
Efikasnost poslovanja i primjena koncepta integriranog izvještavanja

Antonija Petrlić (2018)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet