specijalistički diplomski stručni
Utjecaj krize na financiranje lokalne samouprave – Krizni proračun Grada Splita 2010.-2015.
Završni rad

Tina Siriščević (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet