diplomski rad
UTJECAJ RAZVOJA KARIJERE NA MOTIVACIJU ZAPOSLENIKA U HOTELIMA SPLITSKO-DALMATINSKE ŢUPANIJE
Diplomski rad

Dino Beader (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet