diplomski rad
UTJECAJ KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ EU FONDOVA NA RAZVOJ RURALNOG TURIZMA NA PODRUČJU SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE
Diplomski rad

Ivana Rako (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet