diplomski rad
DETERMINANTE PROFITABILNOSTI POSLOVANJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE NA PODRUČJU JUGOISTOČNE EUROPE
Diplomski rad

Tina Ćuk Bešlić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet