specijalistički diplomski stručni
Operativno planiranje proizvodnje u poduzeću Naprijed d.o.o. Sinj
završni rad

Matea Jozić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet