diplomski rad
Utjecaj demografskih obilježja različitih dionika na percepciju kvalitete kulturnog turizma grada Solina

Dominik Kljaković-Gašpić (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet