diplomski rad
ŠKOLE JEDRENJA KAO POSEBAN OBLIK PONUDE NAUTIČKOG TURIZMA
Diplomski rad

Antonela Božidar (2017)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet