diplomski rad
ANALIZA EFIKASNOSTI TRGOVINE NA MALO PO ŽUPANIJAMA REPUBLIKE HRVATSKE
Diplomski rad

Marija Crnov (2018)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet