specijalistički diplomski stručni
EFEKTI PROMJENA U OPOREZIVANJA NEKRETNINA NA STUDIJI SLUČAJA
završni rad

Maja Rodin Vržina (2016)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet