završni specijalistički
DETERMINANTE KORIŠTENJA FINANCIJSKIH DERIVATA U BANKAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZAVRŠNI RAD

Stjepan Gudelj (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet