završni specijalistički
Utjecaj monetarne politike na likvidnost banaka u Hrvatskoj i Eurozoni

Saša Ščapec (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet