završni specijalistički
Izazovi za obiteljska poduzeća u Zagrebačkoj županiji

Martina Špoljarec Filipović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet