diplomski rad
Utjecaj neurofeedback treninga infra-niskih frekvencija na dijete dijagnosticirano sa pervazivnim razvojnim poremećajem

Besa Aliti (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet