diplomski rad
Postignuće djece dobi dvije i tri godine na Razvojnom testu Čuturić

Ana Višević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet