diplomski rad
Procjena vokalnog zamora pomoću upitnika Indeks vokalnog zamora (VFI)

Ozana Čipčić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet